Je reálne
žiť 120 rokov?

Komplexná regeneračná metóda predĺženia aktívneho života a spomalenia starnutia v reálnej praxi hovorí áno.

Je reálne
žiť 120 rokov?

Komplexná regeneračná metóda predĺženia aktívneho života a spomalenia starnutia v reálnej praxi hovorí áno.

V čom spočíva revolučná & komplexná metóda ?

Jedná sa o progresívnu, komplexnú a praktickú formu liečby s preukázaním účinku na kvalitu života a jeho dĺžku, a to nie len pocitovým zistením, ale aj vedeckým preukázaním efektu terapie.

Prvé pravidlo

prípravy

Úvodným krokom bude zhodnotenie zdravotného stavu klienta formou individuálneho vyšetrenia lekárom, laboratórnym vyšetrením krvi, laboratórnym vyšetrením biologického veku organizmu a následne  individuálnym  nastavením každého klienta na osvojenie si zásad tejto regeneračnej metódy. Klienti sa oboznámia s prírodnou liečbou – obsahom, zložením a liečebným efektom exkluzívnych prírodných produktov, komplexov biologicky aktívnych látok.
Druhé pravidlo

metabolické

Hlavná myšlienka tejto najdôležitejšej zásady je, že naše stravovanie ovplyvňuje optimálne bunkové zdravie.

Formou nastavenia správnej výživy organizmu je možné chrániť organizmus pred civilizačnými chorobami, napomáhať mu v produkcii nových buniek ale hlavne predlžovať ich životnosť. Vekom počet starých buniek pribúda a mladých ubúda. Zastaviť tento proces znamená účinne zabezpečiť proces omladzovania a výmeny starých buniek a predlžovania ich života, ako aj zabrániť rast nádorových buniek. V tejto fáze sa popasujeme s nepriateľmi našich buniek v našej strave a klientom ukážeme cestu omladenia správnou výživou.

Tretie Pravidlo

zdravej chrbtice

Chrbtica – základná opora nášho tela – je v našom živote hriešne zanedbávaná. Riešime väčšinou následok zanedbávania – bolesť, ale neriešime príčinu bolesti – oslabené svalstvo, nadváha, nedostatok primeranej záťaže atď. Toto oslabenie je príčinou závažných diagnóz, ktoré sú považované za civilizačné ochorenia a sú liečené bez prvotného odstránenia príčin oslabenia.

Cieľom tohto pravidla bude získanie nových poznatkov a osvojenie si nových návykov a praktických rád odborníkov a lektorov a následne ich aplikácia v domácom prostredí.

štvrté pravidlo

správneho dýchania

Tým, že správne dýchame, dostávame do tela viac kyslíka. Až okolo 70% kyslíka, ktorý vdýchneme na jeden nádych, spotrebuje mozog. Keď dýchame plytko, odzrkadlí sa to na nedostatočnom okysličení zvyšku tela. Vedecké poznatky ukazujú, že ak by sme vedeli správne dýchať, proces starnutia by sme mohli oddialiť o 10 až 20 rokov.

Cvičením dýchania pod vedením lektorov sa pokúsime zlepšovať zvládanie fyzickej aj psychickej záťaže, zmierňovať bolesť, získavať väčšiu energiu a to všetko v optimálnych klimatických podmienkach Vysokých Tatier.

Piate pravidlo

vnútornej hygieny

Náš zovňajšok určuje stav našich orgánov. Nezodpovedný prístup k zdraviu, nedostatok informácií o odstraňovaní toxínov, karcinogénov a hnilobných substancií z nášho tela vedie k ruinovaniu zdravia, redukcii nových buniek a tým k urýchleniu starnutia organizmu.

Základným krokom k ozdraveniu počas pobytu bude očistenie organizmu prostredníctvom 7 očisťovacích systémov. Klientov zbavíme návykov znečisťovania svojho tela a tak ich pripravíme na docielenie omladzujúceho efektu, ktorý je cieľom tejto regeneračnej metódy.

Šieste pravidlo

štastného života

Ťažkosti, ktoré bránia aktívnemu a dlhému životu sú nie len fyzické, ale aj psychické. Všetko čo je v našom živote nežiaduce a zlé je výsledkom nášho spôsobu myslenia a chápania a ovplyvňuje to, čo sa s nami deje.

Riešením 6. pravidla je zbavenie sa negatívnych myšlienok za pomoci našich odborníkov, psycho-špecialistov.

Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom.