Poradňa

Časté otázky, ktoré sa nás pýtate a odpovede na nich

Pre všetkých, ktorí sa snažia o dosiahnutie čo najlepšieho možného stavu fyzického a duševného zdravia. Hoci najvhodnejšia veková skupina sú klienti v produktívnom veku, do programu môžu byť zaradení aj osoby staršie ako 65 rokov avšak po posúdení ich zdravotného stavu. Prosím neváhajte vyplniť dotazník a my sa Vám ozveme.

Určite áno Je ideálne ak kurz absolvujete spolu. Oveľa jednoduchšie sa Vám podarí dodržiavať osvojené zásady a udržať si nastavený spôsob zmeneného životného štýlu. Okrem toho sivo dvojici úžasne oddýchnete a využijete wellness služby hotelov vo Vysokých Tatrách.
Tento typ regeneračného pobytu nie je určený pre deti. Hlavnou myšlienkou pobytu je pozrieť sa na prístup k svojmu zdraviu z iného uhla pohľadu, osvojiť si nové metódy regenerácie a metódy prevencie pred závažnými ochoreniami, nabrať vedomosti a energiu pre ďalšie fázy regenerácie v domácom prostredí ,tiež oddýchnuť si a opustiť niektoré návyky, zlozvyky a stereotyp v živote. Tento pobyt je určený pre Vás, Vaše telo a Vašu myseľ.
Termín a miesto konania sa dozvie každý záujemca po vyplnení dotazníka.