Liečba

Ako funguje liečba v Progres Clinic?

Progress Clinic chce zaujať klientov celkom iný spôsobom premýšľania o zdraví.

Keďže neexistuje žiaden univerzálny liek na spomalenie alebo zastavenie procesu starnutia, ani Progress Clinic neponúka žiadne zázračné, rýchlo pôsobiace kúry, ale výskumom overené metódy ako urobiť náš život zdravším, aktívnejším a dlhším.

K dosiahnutiu tohto cieľa poslúži 6 princípov, ktoré povedú k zdravšiemu, šťastnejšiemu životu, odstráneniu mnohých zdravotných problémov a prevencii pred civilizačnými ochoreniami za pomoci prírodnej liečby na báze biologicky aktívnych látok obsahujúcich glukány1, minerály, vitamíny v kombinácii s extraktmi liečivých rastlín. Jedná sa o exkluzívne produkty, ktoré bude možné získať počas regeneračného pobytu a na stránke e-shopu Progress Clinic.

1 Účinky BETAGLUKÁNU A ALFAGLUKÁNU sa skúmajú desiatky rokov a je potvrdené, že majú imunostimulačné, antikancerózne vlastnosti, napomáha znižovať vysokú hladinu cholesterolu, bráni proti negatívnym účinkom stresových hormónov, ktorým sme v dnešnom chaotickom svete vystavení a pomáha športovcom posilňovať organizmus pri vysokej záťaži.

Úspešnosť liečby

Predpokladom úspešnosti regeneračného programu je dodržiavanie navrhnutých zásad správnej výživy, užívanie prírodných produktov biologicky aktívnych látok aj v domácom prostredí a cyklické opakovanie pobytu podľa potreby a záujmu klienta.

Úspešnosť regeneračného programu bude posudzovaná individuálne, na základe zhodnotenia klinických a laboratórnych výsledkov. Relevantným výsledkom posúdenia efektu programu bude vyšetrenie zmeny dĺžky telomérov na začiatku programu a následne v polročnom intervale sledovania klienta. Toto vyšetrenie zabezpečí Progress Clinic v špičkovom laboratóriu v USA.

Čo sú telomery?

Sú to segmenty DNA na konci chromozómov, ktoré sa každým bunkovým delením v organizme skracujú. Skracovanie telomér tak môže slúžiť ako meradlo starnutia organizmu. Sú ukazovateľom biologického veku organizmu, ktorý sa môže líšiť od skutočného veku testovaného človeka.