Liečba

Ako funguje liečba v Progres Clinic?

Progress Clinic chce zaujať klientov celkom iný spôsobom premýšľania o zdraví.

Keďže neexistuje žiaden univerzálny liek na spomalenie alebo zastavenie procesu starnutia, ani Progress Clinic neponúka žiadne zázračné, rýchlo pôsobiace kúry, ale výskumom overené metódy ako urobiť náš život zdravším, aktívnejším a dlhším.

K dosiahnutiu tohto cieľa poslúži 6 princípov, ktoré povedú k zdravšiemu, šťastnejšiemu životu, odstráneniu mnohých zdravotných problémov a prevencii pred civilizačnými ochoreniami za pomoci prírodnej liečby na báze biologicky aktívnych látok obsahujúcich glukány1, minerály, vitamíny v kombinácii s extraktmi liečivých rastlín. Jedná sa o exkluzívne produkty, ktoré bude možné získať počas regeneračného pobytu a na stránke e-shopu Progress Clinic.

1 Účinky BETAGLUKÁNU A ALFAGLUKÁNU sa skúmajú desiatky rokov a je potvrdené, že majú imunostimulačné, antikancerózne vlastnosti, napomáha znižovať vysokú hladinu cholesterolu, bráni proti negatívnym účinkom stresových hormónov, ktorým sme v dnešnom chaotickom svete vystavení a pomáha športovcom posilňovať organizmus pri vysokej záťaži.

Úspešnosť liečby

Predpokladom úspešnosti regeneračného programu je dodržiavanie navrhnutých zásad správnej výživy, užívanie prírodných produktov biologicky aktívnych látok aj v domácom prostredí a cyklické opakovanie pobytu podľa potreby a záujmu klienta.

Úspešnosť regeneračného programu bude posudzovaná individuálne, na základe zhodnotenia klinických a laboratórnych výsledkov. Relevantným výsledkom posúdenia efektu programu bude vyšetrenie zmeny dĺžky telomérov na začiatku programu a následne v polročnom intervale sledovania klienta. Toto vyšetrenie zabezpečí Progress Clinic v špičkovom laboratóriu v USA.

Čo sú telomery?

Sú to segmenty DNA na konci chromozómov, ktoré sa každým bunkovým delením v organizme skracujú. Skracovanie telomér tak môže slúžiť ako meradlo starnutia organizmu. Sú ukazovateľom biologického veku organizmu, ktorý sa môže líšiť od skutočného veku testovaného človeka.
Vedeli ste, že?
Náš životný štýl, potraviny, ktoré jeme, silné emócie, telesná aktivita, stres ale aj pocit nedôvery a nebezpečia – to všetko môže vplývať na predčasné starnutie na bunkovej úrovni a tým skracovať teloméry.

Komu je liečba určená?

Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom.