Klinika

Hlavným cieľom Progress Clinic je dosiahnutie čo najlepšieho možného stavu fyzického a duševného zdravia klientov pod vedením kvalifikovaných odborníkov a lektorov, ktorého výsledkom by mala byť zmena životného štýlu, prijatie a dodržiavanie základných princípov regeneračnej metódy. Autori tejto metódy sú na základe poznatkov z oblasti prírodnej ako aj modernej medicíny presvedčení, že táto zmena v životnom štýle klienta povedie k aktívnemu životu a dlhovekosti.

Ako a kde bude prebiehať regeneračný pobyt?

Do doby výstavby vlastného sanatória bude spoločnosť Progress Clinic organizovať liečebné pobyty vo vybraných hoteloch vo Vysokých Tatrách, v klimaticky prospešnom prostredí. Miesto pobytu bude klientovi oznámené po prihlásení sa na termín pobytu.
Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom.