Ako to funguje?

Aj vy ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo niektorí šesťdesiatnici vyzerajú na niečo cez 40 a aj sa tak cítia a správajú? A naopak prečo sa štyridsiatnici cítia a vyzerajú na vek po 60-tke?

Hoci je starnutie prirodzený a dynamický proces, ktorý možno zrýchliť aj spomaliť.

Spôsob ako však zostarneme úzko súvisí s našim bunkovým zdravím. Veľa odborníkov z oblasti starostlivosti o zdravie, vrátane autorov tejto metódy je presvedčených, že dnes žijúcej generácii možno nielen predlžiť vek ale aj zabezpečiť kvalitný a aktívny život, s vekovo primeranou schopnosťou aktivít bez zdravotných útrap a chorôb.

Podmienkou dosiahnutia týchto cieľov je osvojenie si 6 základných pravidiel

starostlivosti o svoje zdravie a aplikácia dlhodobo overovaných prírodných produktov pod dohľadom špičkových odborníkov v klimaticky vhodnom prostredí Vysokých Tatier.

Úspešnosť regeneračnej metódy bude závislá na dodržiavaní týchto zásad aj po skončení kurzu v domácom prostredí a opakovanom absolvovaní kurzu podľa potrieb a záujmu klienta.

Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak vyplníte krátky dotazník a my sa vám ozveme.