Je možné žiť aktívne 120 rokov?

blog_1

Predĺženie ľudského života, pokiaľ možno v plnej fyzickej i duševnej aktivite, je želaním oddávna. V tejto súvislosti je známy výrok Woody Allena:

„Nechcem dosiahnuť nesmrteľnosť  svojim dielom, ale tým, že neumriem.“

Je to predmet záujmu vedcov, lekárov ale aj šarlatánov a všetci dávajú rôzne návody a recepty od elixírov večnej mladosti až po seriózne výskumy. A práve tieto výskumy v oblasti bádania procesu ľudského starnutia nás dnes privádzajú  k skutočným pokrokom medicíny v tejto oblasti. Oblasti spomalenia alebo dokonca až zvrátenia procesu starnutia a liečby mnohých ochorení spojených s procesom starnutia.

V minulosti najčastejšími dôvodmi úmrtí boli vojny, hlad a infekčné ochorenia. Vývoj vo všetkých oblastiach života priniesol zmenu aj v príčinách rýchleho starnutia a smrti. Na prahu tretieho tisícročia  ľudia viac umierajú na následky prejedania sa, civilizačné ochorenia a samovraždy  ako na následky hladu, infekcií a vojen. V roku 2012 zomrelo 56 miliónov ľudí. Vo vojne z toho zomrelo 120 tisíc, následkom zločinov 500 tisíc obetí ale následkom samovraždy až 800 tisíc ľudí. Diabetikov zomrelo 1,5 milióna, z čoho vyplýva, že cukor je väčší zabijak ako pušný prach. Hoci si to obyvatelia  USA a Európy neuvedomujú, veľké potravinárske koncerny sú pre nich väčšou hrozbou ako teroristické útoky.

Aj preto na prahu 21. storočia pred vedou stojí úloha ako poraziť smrť alebo aspoň predĺžiť aktívny život v zdraví. V skutočnosti však medicína nepredlžuje životnosť organizmu, iba úspešne zabraňuje predčasnému úmrtiu a umožňuje nášmu telu dlhšie využívať svoj biologický potenciál.

O zásadnom predĺžení ľudského života bude možné hovoriť až vtedy, keď sa vede podarí objaviť spôsob prestavby ľudského organizmu a regenerácie orgánov a tkanív na bunkovej úrovni. Ak lepšie pochopíme mechanizmu správnej bunkovej obnovy, môžeme mať zdravšie orgány, svaly, kĺby aj mozok, ktorý zostane bystrý až do posledných dní nášho života.

Objav telomér úplne zmenil spôsob, akým vedci nazerajú na dlhovekosť a proces starnutia. Tím amerických vedcov, ktorý teloméry, konkrétne ochranu chromozómov prostredníctvom telomér a enzýmov telomerázy objavil, získal v roku 2009 Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo. Najväčšia hodnota objavu tkvie v tom, že načrtol cestu, akým spôsobom možno spomaliť starnutie – spomalením alebo zabránením skracovania telomér, čo má za následok predĺženie života bunky.

Táto cesta dlhovekosti je však ovplyvnená len v 30% génmi, zvyšných 70% súvisí so spôsobom života každého človeka.  Naše gény pôsobia na naše teloméry – na ich dĺžku i na to, ako sa budú rýchlo skracovať. 

Naše telo obsahuje obrovské množstvo buniek, ktoré sa musia neustále obnovovať, aby tkanivá zostali zdravé. Hlavne sa jedná o bunky imunitného systému, kostí, pľúc, pečene, kože, tráviaceho traktu, vlasové folikuly, pankreasu, výstelky kardiovaskulárneho systému a mozgu. Niektoré bunky však majú svoj limit delenia, teda po jeho prekročení sa ďalej už nemôžu obnovovať a tkanivá začnú starnúť a ich funkcie zhoršovať. Preto je v našom záujme udržať tieto bunky čo najdlhšie „mladé“. Dobrá správa je, že do tohto procesu môžeme vstúpiť a prevziať kontrolu a zodpovednosť za dĺžku našich telomér a teda aj dĺžku života našich buniek.

Neexistuje univerzálny liek na dlhovekosť a hoci miliardári po celom svete investujú obrovské čiastky do spomalenia procesu starnutia a z boja za dlhovekosť sa má stať najväčší biznis, do ktorého bude môcť investovať aj široká verejnosť, nebude to možné bez zmien v spôsobe života každého z nás.

V súčasnosti existuje dostatok výsledkov vedeckých výskumov z rôznych oblastí biológie, genetiky, medicíny, alternatívnej medicíny, psychológie a zdravej životosprávy, ktoré prinášajú návody ako bunky chrániť pred predčasným starnutím. Existujú spoločnosti, ktoré sa venujú tejto problematike a učia klientov správne pochopiť a vo svojom každodennom živote využívať zásady starostlivosti o svoje bunkové zdravie. Učia klientov prevencii, udržiavaniu nie len fyzického ale aj psychického zdravia za pomoci prírodných, biologicky aktívnych látok. Zároveň ponúkajú testovanie biologického veku klientov v špičkovom genetickom laboratóriu v USA.  Testovanie slúži na nastavenie individuálneho procesu regenerácie u každého klienta, ktorého výsledkom by malo byť dosiahnutie čo najväčšieho rozdielu medzi skutočným a biologickým vekom.  Viac informácií získate na www.progressclinic.sk

Aj keď sme na ceste k predčasnému bunkovému starnutiu, stále môžeme zmeniť smer a rýchlosť našej cesty. Ak spomalíme a na ceste budeme viac vychutnávať krásu okolia a prírody, počasie, hudbu a prítomnosť spolucestujúcich, tým skôr máme možnosť zastaviť alebo až zvrátiť proces starnutia. Získame tým šancu mať viac času, viac energie a vitalityv našom živote.

Zdieľať článok

Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom.