Seminár máme úspešne za sebou

DSC_6525

Úvodný seminár spoločnosti Progress Clini, s.r.o. s tému „ Je reálne žiť 120 rokov?“ bol jednou z prvých akcií, ktorou chce Progress Clinic predstaviť modernú, prírodnú, komplexnú metódu regenerácie, zlepšenia zdravia a omladenia. Dňa 18.5.2019 v hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici autori metódy Ing. Ján Jurík a MUDr. Štefan Volák privítali prvých záujemcov, ktorých táto problematika oslovila a prišli dozvedieť sa viac o možnostiach skvalitnenia starostlivosti o svoje zdravie. Účastníkom bol prezentovaný spôsob, cieľ aj verifikácia metódy – dosiahnutie čo najlepšieho stavu fyzického a duševného zdravia klientov pod vedením kvalifikovaných odborníkov a lektorov a predĺženie aktívneho života za pomoci prírodnej medicíny.

Výsledkom tejto metódy by mala byť zmena životného štýlu a dodržiavanie základných princípov, ktoré povedú k aktívnemu a dlhému životu, pričom verifikácia bude zabezpečená vyšetrením telomérov.

Regeneračná metóda pozostáva zo 6 základných pravidiel – pilierov zdravého životného štýlu.
Pravidlo zdravého metabolizmu doplnil Mgr. Andrej Medveď o prínosné informácie o vplyve stravy na našu imunitu. Svojou prednáškou s názvom Vplyv nedostatočnej imunity na vznik chronických a autoimunitných ochorení a spôsobom prezentácie uchvátil publikum, čo bolo zreteľné aj v diskusii a následne aj záujmom účastníkov o konzultáciu po skončení prednášky.

Po výbornom a zdravom obede, ktorého základom bola práve Hliva ústricovitá pokračoval program oboznámením sa s ďalšími pravidlami regeneračnej metódy. Odborníčka na fyzioterapiu u pacientov s respiračnými ochoreniami, Mgr. Henrieta Papcúnová zaujala interaktívnou prednáškou Dýchanie pre zdravie . Prezentáciou o význame správneho dýchania pre naše telo a pre proces regenerácie. Doplnila to informáciami o vplyve správneho držania tela na dýchanie a mnohými odbornými radami o význame správneho cvičenia pre zdravie pohybovej a opornej sústavy.

Etikoterapiu ako metódu, ktorá vidí príčiny chorôb, nehôd, úrazov a nespokojnosti v živote v narušených vzťahoch k sebe, k ľuďom, prírode a k Bohu predstavila Mgr. Barbora Zibrínová, MBA. Naznačila, že kľúčom k šťastnejšiemu životu by mohlo byť aj postupné odkrývanie zlozvykov a osvojovanie si nových, zdraviu prospešných návykov. Jej prednáška stála prinajmenšom za zamyslenie sa prítomných nad príčinami nespokojnosti vo svojom živote a aktivitami, ktoré by túto nespokojnosť vyriešili.

Veľmi nás potešil záujem účastníkov seminára a veríme, že medzi nimi sa nájdu záujemcovia, ktorí absolvujú kompletnú regeneračnú metódu.

Zdieľať článok

Ako je možné sa objednať a získať bližšie informácie?

Stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo e-mailom.